Lider wśród uprawianych w Polsce odmian soi w 2012- 2014 r. pod względem powierzchni zasiewów. Rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju. Czytać dalej>>Odmiana została zarejestrowana na Litwie oraz wpisana do Wspólnotowego Katalogu Roślin Odmian Rolniczych (CCA) w 2014 r. Rekomendowana do uprawy na terenie całej Polski. Czytać dalej>>Odmiana w 2013 roku została wpisana do Krajowego Rejestru w Polsce. Rekomendowana do uprawy na terenie centralnej, południowej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części Polski. Czytać dalej>>Odmiana została zarejestrowana w Rumunii oraz wpisana do Wspólnotowego Katalogu Roślin Odmian Rolniczych (CCA) w 2014 r. Rekomendowana do uprawy w centralnej, południowej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części Polski. Czytać dalej>>Odmiana została zarejestrowana w Bułgarii oraz wpisana do Wspólnotowego Katalogu Roślin Odmian Rolniczych (CCA) w 2014 r. Rekomendowana do uprawy w centralnej, południowej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części Polski. Czytać dalej>>Odmiana została zarejestrowana na Węgrzech oraz wpisana do Wspólnotowego Katalogu Roślin Odmian Rolniczych (CCA) w 2013 r. Rekomendowana do uprawy na terenie południowej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części Polski. Czytać dalej>>Odmiana zarejestrowana w Słowenii oraz wpisana do Wspólnotowego Katalogu Roślin Odmian Rolniczych (CCA) w 2014 r. Rekomendowana do uprawy na terenie południowej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części Polski. Czytać dalej>>