SMUGLYANKA


Grupa wczesności – 00 – średnia – 145-150 dni

Odmiana zarejestrowana w Słowenii oraz wpisana do Wspólnotowego Katalogu Roślin Odmian Rolniczych (CCA) w 2014 r. Rekomendowana do uprawy na terenie południowej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części Polski.

Cechy biologiczne odmiany:
Typ wzrostu – niesamokończący
Pokrój – półwyprostowany
Barwa owłosienia – ciemnobrązowa
Wysokość roślin – 90-130 cm
Osadzenie dolnego strąka – 13-17 cm
Kształt liścia – owalny
Barwa kwiatu – biała
Barwa okrywy nasiennej – żółta
Barwa znaczka – jasnobrązowa

Wskaźniki gospodarcze:
Grupa wczesności – średnia
Okres wegetacji – 145-150 dni
Potencjał plonowania – ponad 4 t/ha
Masa 1000 nasion – 160-180 g
Zawartość białka – 40-42%
Zawartość tłuszczu – 20-22%

Rośliny soi odmiany Smuglyanka równomiernie dojrzewają, charakteryzują się wysoką odpornością na osypywanie i wyleganie. Nasiona tej odmiany ze względu na wysoką zawartość białka nadają się do stosowania zarówno w przemyśle paszowym jak i spożywczym.