VIORICA


Grupa wczesności – 000 – wczesna – 125-135 dni

Odmiana została zarejestrowana w Rumunii oraz wpisana do Wspólnotowego Katalogu Roślin Odmian Rolniczych (CCA) w 2014 r. Rekomendowana do uprawy w centralnej, południowej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części Polski.

Cechy biologiczne odmiany:
Typ wzrostu – niesamokończący
Pokrój – wyprostowany
Barwa owłosienia – biała
Wysokość roślin – 75-90 cm
Osadzenie dolnego strąka – 11-15 cm
Kształt liścia – lancetowaty
Barwa kwiatu – biała
Barwa okrywy nasiennej – żółta
Barwa znaczka – żółta

Wskaźniki gospodarcze:
Grupa wczesności – wczesna
Okres wegetacji – 125-135 dni
Potencjał plonowania – 4 t/ha
Masa 1000 nasion – 170-200 g
Zawartość białka – 41-43%
Zawartość tłuszczu – 20-21%

Odmiana soi Viorica jest wykorzystywana na cele paszowe i spożywcze. Rośliny tej odmiany równomiernie dojrzewają oraz cechują się wysoką odpornością na wyleganie i osypywanie.