VIOLETTA

Grupa wczesności – 000 – wczesna – 120-125 dni

Odmiana została zarejestrowana na Litwie oraz wpisana do Wspólnotowego Katalogu Roślin Odmian Rolniczych (CCA) w 2014 r. Rekomendowana do uprawy na terenie całej Polski.

Cechy biologiczne odmiany:
Typ wzrostu – pośredni
Pokrój – wyprostowany do półwyprostowany
Barwa owłosienia – szara
Wysokość roślin – 70-90 cm
Osadzenie dolnego strąka – 10-16 cm
Kształt liścia – jajowaty, zaostrzony
Barwa kwiatu – fioletowa
Barwa okrywy nasiennej – żółta
Barwa znaczka – żółta

Wskaźniki gospodarcze:
Grupa wczesności – wczesna
Okres wegetacji – 120-125 dni
Potencjał plonowania – ponad 4 t/ha
Masa 1000 nasion – 180-185 g
Zawartość białka – 41-44%
Zawartość tłuszczu – 18-21%

Rośliny odmiany Violetta dobrze się krzewią (średnio 1,5 gałęzi na jednej roślinie), charakteryzują się jednoczesnym dojrzewaniem, wysoką odpornością na suszę, osypywanie oraz choroby. Odmiana jest dobrym przedplonem dla roślin ozimych, w tym rzepaku ozimego.