Atlanta


Grupa wczesności – 00 – średnia – 135-140 dni

Odmiana została zarejestrowana na Węgrzech oraz wpisana do Wspólnotowego Katalogu Roślin Odmian Rolniczych (CCA) w 2013 r. Rekomendowana do uprawy na terenie południowej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części Polski.

Cechy biologiczne odmiany:
Typ wzrostu – niesamokończący
Pokrój – wyprostowany do półwyprostowany
Barwa owłosienia – jasnoszara
Wysokość roślin – 100-130 cm
Osadzenie dolnego strąka – 14-18 cm
Kształt liścia – zaokrąglony
Barwa kwiatu – fioletowa
Barwa okrywy nasiennej – żółta
Barwa znaczka – żółta

Wskaźniki gospodarcze:
Grupa wczesności – średnia
Okres wegetacji – 135-140 dni
Potencjał plonowania – ponad 4 t/ha
Masa 1000 nasion – 180-185 g
Zawartość białka – 40-44%
Zawartość tłuszczu – 17,4-19%

Nasiona tej odmiany ze względu na wysoką zawartość białka nadają się do stosowania zarówno w przemyśle paszowym jak i spożywczym.